Behandelinformatie – Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek – Krimpen aan de Lek

Praktijkfolder

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek

Het Gezondheidscentrum bevat een gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Tevens zijn er andere disciplines werkzaam.

Voor spoedgevallen, tijdens werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, zijn wij bereikbaar op:

0180-586 586 (keuze 1)

Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met:

Huisartsenpost Midden Holland
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Telefoonnummer: 0182-322 488
Website: www.hapmh.nl

Apotheek

Onze apotheek is bezig onze service verder uit te breiden.
In de toekomst hopen wij u beter op de hoogte te kunnen houden over de status en de beschikbaarheid van
uw medicatie.
Ook zullen wij een medicatie afhaal automaat plaatsen zodat u ook buiten openingstijden uw medicatie kan
ophalen.
Om deze diensten goed uit te kunnen voeren hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande gegevens naar ons te mailen:
- Uw naam
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw 06-nummer

U kunt de gegevens mailen naar: info@dokteraandelek.nl

In de loop van het jaar zullen wij u op de hoogte brengen hoe u gebruik kunt maken van deze service.

Praktijkfolder

Hieronder vind je onze praktijkfolder:

Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek
De Markt 104-106 2931 EC Krimpen aan de Lek

Behandelinformatie

Audiometrie

De audiometrie  kan worden aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
20 minuten

Onderzoek:
Bij een audiometrie wordt het gehoor getest. Voorafgaand aan het onderzoek wordt gekeken of de gehoorgang helemaal schoon is. Tijdens het onderzoek zit u met de rug naar de assistente toe. De assistente zal op verschillende toonhoogtes en frequenties geluiden afspelen. Bij het horen van het geluid is het de bedoeling dat de patiënt op een knopje drukt.

De uitslag wordt besproken met de aanvragend huisarts.

Bloedprikken

Bloedprikken kan worden aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Iedere werkdag kunt u op de praktijk bloedprikken tussen 08:00 en 09:30.

In het gezondheidscentrum te Krimpen a/d IJssel (Groenendaal 1)  kunt u iedere werkdag tussen 07.30 en 17:00 uur terecht voor bloedprikken.

Voor kinderen is er een kinderspreekuur van de Prikprinses.

Enkel-arm-index

Een enkel-arm-index wordt aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
20 minuten

Onderzoek:
De enkel-arm-index is een maat om te bepalen of iemand vernauwing heeft in de slagaders van de benen. Voor het bepalen van een enkel-arm-index wordt de bloeddruk van zowel de armen als benen gemeten.
Door middel van een rekensom wordt de enkel-arm-index bepaald.

ECG

Een ECG wordt aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
20 minuten

Onderzoek:
Bij een ECG wordt er een grafiek gemaakt van de (elektrische) activiteiten van het hart.
Voorafgaand aan  het onderzoek worden er 6 elektroden op de borst bevestigd en 4 op de polsen en enkels.
Wanneer dit bevestigd is mag de patiënt gedurende 10 seconde niet bewegen en praten.
Als het hartfilmpje is gemaakt, word het via een programma opgestuurd naar de cardioloog, zodat het beoordeeld kan worden.

De cardioloog dient een rekening in bij uw zorgverzekeraar. De kosten hiervan kunnen van het eigen risico afgaan.

Hechtingen verwijderen

Een afspraak voor het verwijderen van hechtingen kan gemaakt worden in opdracht van een huisarts of specialist.

Tijdsduur:
10 minuten

Onderzoek: 
Nadat u een chirurgisch ingreep heeft gehad kunnen er hechtingen of krammetjes geplaatst worden. Deze moeten na een aantal dagen verwijderd worden.
De assistente controleert bij het verwijderen de wond en geeft zo nodig nog adviezen omtrent de wondzorg.

Injecteren

Een injectie wordt gegeven in opdracht van de arts.

Tijdsduur:
10 minuten

Onderzoek:
De assistentes geven verschillende injecties. Deze worden geheel volgens protocol gegeven.
De volgende injecties krijgt u bij de assistente:
•  Vitamine B12
• Depo provera
• Tetanus
• Aranesp

Reizigersvaccinaties worden gegeven door de praktijkondersteuner.

Longfunctie

Een longfunctie kunt u aanvragen via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
20 minuten pré test, 10 minuten in de wacht kamer, 20 minuten post test.

Onderzoek:
Bij een longfunctie wordt de maximaal haalbare uitademing gemeten.
Er wordt een test gedaan zonder medicatie en een test gedaan met medicatie.
Een longfunctie wordt afgenomen door Marianne of Esther.

Gebruikt u inhalatiemedicatie: vraag dan hoeveel uur deze voorafgaand aan het onderzoek gestopt moet worden.

MMSE

Een MMSE wordt aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur: 
20 minuten.

Onderzoek:
De MMSE test wordt als screeningselement ingezet om een globale indruk te krijgen van het cognitief functioneren.
De test wordt afgenomen door middel van vragen die gesteld worden door de assistente.

Oren uitspuiten

Voor het uitspuiten van oren kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Tijdsduur:

10 minuten

Onderzoek:

De assistente beoordeelt eerst uw oor. Indien er inderdaad overmatig oorsmeer aanwezig is kan de assistente het oor uitspuiten.
Dit uitspuiten gebeurt door middel van warm water met druk in uw oor te spuiten.

Voorafgaand aan het onderzoek is het advies om een aantal dagen te druppelen met een plantaardige olie.

Urine onderzoek

Als u klachten heeft van een blaasontsteking, kunt u urine inleveren bij de assistente.
Dit kan iedere werkdag van 08:00 tot 10:00

Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de eerste ochtendurine nodig.
Dit wordt de midstream urine genoemd.

De midstream urine wordt als volgt opgevangen:
Vooraf wast u zich met een washandje met water. Plas eerst een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in een steriel urine potje. Sluit het potje goed af, noteer uw naam en geboortedatum op het potje. Bewaar het potje in de koelkast.

Uitstrijkje

Uitstrijkjes in het kader van Bevolkingsonderzoek worden gedaan door de assistente.
Wilt u via de huisarts het onderzoek doen, dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Tijdsduur:
20 minuten

Wratten aanstippen

Voor het aanstippen van wratjes kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Tijdsduur:
10 minuten

Onderzoek:
Wratten kunnen geen kwaad, maar zijn vaak hardnekkig. Bovendien is het niet altijd een mooi om te zien. Zolang u wratten heeft, kunt u anderen in uw omgeving besmetten.

De wratten kunnen worden aangestipt met vloeibare stikstof. Dit kan een beetje branderig aanvoelen. Vaak moet de behandeling na 2 weken worden herhaald.

Hoelang een behandeling voor wratten is, is afhankelijk van waar de wrat zit en hoe de wrat op het stikstof reageert.

Wondzorg

Wondverzorging kan via het spreekuur van de assistente.
De assistente is bekwaam en bevoegd om de wond te beoordelen en te verzorgen.

Bij twijfel wordt uw wond beoordeeld door de huisarts en zal er een plan worden gemaakt voor de behandeling.

Zwachtelen

Zwachtelen kan worden aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
Afhankelijk of het om 1 of 2 benen gaat.

Onderzoek:
Bij zwachtelen is het doel om de bloedcirculatie in de benen te verbeteren en het verminderen van oedeem (vochtophoping).
Zwachtelen kan worden gestart als u bijvoorbeeld een wond heeft die niet geneest.

De assistente zwachtelt met een bepaalde techniek verband om uw been, waardoor de bloedcirculatie wordt verbeterd. Dit verband kan een aantal dagen blijven zitten. Als er voldoende resultaat is behaald, kunnen er speciale kousen worden aangemeten.
Deze kunt u zelf aantrekken waardoor een bezoek aan de huisartsenpraktijk niet meer nodig is.

24 uurs bloeddrukmeter

Een afspraak voor de 24 uurs bloeddrukmeter kan worden aangevraagd via het spreekuur van de huisarts.

Tijdsduur:
Dag 1: 10 minuten.
Dag 2: 10 minuten.

Onderzoek:
Het verloop van de bloeddruk kan goed in kaart worden gebracht met de 24 uurs bloeddrukmeter .
De bloeddruk kan per moment verschillen, wanneer u bijvoorbeeld aan het sporten bent maar ook wanneer u veel stress ervaart.

De 24 uurs bloeddrukmeter krijgt u voor een dag en nacht mee naar huis, zodat er gemeten kan worden tijdens de normale dagelijkse werkzaamheden.

Als u de meter komt terugbrengen, wordt de uitslag met u besproken en zal de huisarts de waarden beoordelen.